Total Flights: 38
Total Hours: 97.32
Distance Flown: 13278 miles
Passengers Carried: 179
Hub: PACD
Pilot Since: 11/23/2017
Last Flight Date: 03/13/2018
Last Flight #: No PIREPs filed yet!

Landings Statistics


Awards

The pilot does not have any Landings awards.
The pilot does not have any Tours awards.
The pilot does not have any Top Pilot awards.
The pilot does not have any Photo awards.

PIREP's List

Flight Number Departure Arrival Aircraft Flight Time Submitted Status
AKC616 PADU PADQ DC3 (NDC-3AK) 03.25.35 03/13/2018
AKC611 PAHL D76 DHC2 BEAVERW (N345AK-W) 01.17.32 03/09/2018
AKC615 9AK2 N93 DHC2 BEAVERW (N345AK-W) 01.55.02 03/09/2018
AKC621 PAJN PASI DHC2 BEAVERW (N345AK-W) 01.18.43 02/27/2018
AKC557 CYSM CYGE DC3 (NDC-3AK) 03.30.56 02/15/2018
AKC556 CAZ5 CYQH DC3 (NDC-3AK) 04.54.54 02/14/2018
AKC554 CYYR CYSJ DC3 (NDC-3AK) 04.09.01 02/13/2018
AKC537 TPO PADY SP7 (N007AK) 03.03.03 02/13/2018
AKC548 PADU PAKI SP7 (N007AK) 02.55.15 02/08/2018
AKC553 PADU PACD SP7 (N007AK) 02.01.35 02/07/2018
AKC535 CYWY CYOP SP7 (N007AK) 02.45.28 02/07/2018
AKC534 CYVR KHQM SP7 (N007AK) 01.32.34 02/06/2018
AKC256 HUS PANI SP7 (N007AK) 02.59.30 02/06/2018
AKC68 PAJN CFY5 SP7 (N348AK) 01.28.51 02/01/2018
AKC307 AK71 OBU SP7 (N007AK) 02.28.30 02/01/2018
AKC160 KHQM CYAL SP7 (N007AK) 02.28.47 02/01/2018
AKC528 CAQ4 KCLM SP7 (N007AK) 02.23.17 02/01/2018
AKC493 PPIZ WBQ SP7 (N007AK) 03.17.21 01/31/2018
AKC490 PAJN 49AK DC3 (NDC-3AK) 03.40.10 01/30/2018
AKC506 PHJR PHUP SP7 (N007AK) 01.30.18 01/26/2018
AKC511 PANC PFYU SP7 (N007AK) 03.01.36 01/25/2018
AKC494 KONP CYVR SP7 (N007AK) 02.17.27 01/24/2018
AKC530 CYRT CYSF SP7 (N007AK) 04.30.37 01/23/2018
AKAP007B-5N PAEN PAIL PC6C-H2 (N844AK) 01.48.46 01/23/2018
AKAP007 PAIL PAEN PC6C-H2 (N844AK) 01.33.58 01/18/2018
AKA692-T PARY PAIL PC6C-H2 (N844AK) 02.50.36 01/18/2018
AKA001 Z41 PAAQ DHC2 BEAVERW (N335AK-W) 00.39.56 01/17/2018
AKC457 KMYL CYZT DC3 (NDC-3AK) 04.00.27 01/16/2018
AKC488 PATK CHP DHC5 BUFFALO (NDHC5AK) 01.21.45 01/14/2018
AKC443 SAG PAFA DHC6 CARGO-W (N100AC) 02.21.47 01/04/2018
AKC459 HI01 HI25 DHC6 CARGO-W (N100AC) 01.54.57 01/04/2018
AKC439 PANC PAWN DHC6 CARGO-W (N100AC) 03.26.06 01/04/2018
AKC481 CBS4 CYFS DHC6 CARGO-W (N100AC) 02.45.52 01/03/2018
AKC402 CYFR CYSF DHC6 CARGO-W (N100AC) 01.57.56 12/15/2017
AKC425 CBT3 KPDX DHC6 CARGO-W (N100AC) 03.03.51 12/13/2017
AKC373 PADU PAII DHC-6 (N101AK) 03.39.46 11/29/2017
AKA022-T Z71 PWR DHC2 BEAVERA (N335AK-A) 00.30.53 11/29/2017
AKC365 Z41 A68 DHC6 CARGO-W (N100AC) 02.40.13 11/28/2017
AKC369 PADU KFP SP7 (N007AK) 0.58 11/26/2017